Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X


Prawo administracyjne

  • sporządzanie projektów pism (w tym skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, odwołań, zażaleń) w sprawach administracyjnych rozstrzyganych w drodze decyzji indywidualnej, w tym w sprawach z zakresu: planowania przestrzennego - decyzjia o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opłata planistycznej, zajęcie pasa drogowego, lokalizacja zjazdu z drogi publicznej, podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, opłata adiacencka, użytkowanie wieczyste, decyzja środowiskowa, wycinka drzew i krzewów, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, rekultywacja) (m.in. art. 45-285l p.p.s.a.),
  • doradztwo w zakresie decyzji wydanych przez organy administracyjne (m.in. art. 61-181 k.p.a.),
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji,
  • i inne.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.