Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X


Mediacje

 • prowadzenie mediacji przez zawodowego mediatora:

a) w sprawach:

- cywilnych (nieruchomości, prawo sąsiedzkie, inwestycje budowlane),

- administracyjnych (prawo budowlane, nieruchomości, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona gruntów rolnych, ochrona zabytków),

b) w ramach postępowania:

- pozasądowego, gdy sprawa nie została jeszcze skierowana do sądu celem rozstrzygnięcia,

- sądowego, gdy sprawa została skierowana do sądu, ale sąd jej jeszcze nie rozstrzygnął (postępowanie przed sądem nie zakończyło się),

- administracyjnego,

 • sporządzanie projektów ugód,
 • wysyłanie stosownej dokumentacji z postępowania mediacyjnego do sądu celem zatwierdzenia ugody,
 • zastępstwo prawne w mediacjach – zastępowanie Klienta w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez mediatora,
 • doradztwo w zakresie postępowania mediacyjnego,
 • i inne.

Zawodowi mediatorzy z naszej Kancelarii:

 • dają rękojmię należytej staranności w przeprowadzeniu procedury mediacyjnej,
 • dbają, aby wypracowana ugoda dawała obu stronom poczucie WYGRANY/WYGRANY,
 • gwarantują poprawność proceduralną i formalną prowadzonej mediacji,
 • zapewniają stronom pełną obsługę wraz z etapem sporządzenia projektu ugody i zatwierdzenia ugody przez sąd właściwy dla sprawy,
 • umożliwiają poprowadzenie dialogu między stronami w atmosferze szacunku i wzajemnej akceptacji,
 • gwarantują możliwość pełnego wypowiedzenia się przez każdą ze stron,
 • udzielają wsparcia w samodzielnym wypracowaniu ugody, możliwej do zaakceptowania przez każdą ze stron,
 • gwarantują, że ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, wartość ugody zawartej przed sądem i kończy ostatecznie spór.

Więcej na temat mediacji i korzyści związanych z mediacją znajdziesz na podstronie „Porady prawne”.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.