Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X


O Kancelarii

Nazywam się Kazimiera Wijatyk-Kubicka.


Jestem radcą prawnym, członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Jeleniej Górze oraz Wałbrzychu, mediatorem sądowym i wykładowcą akademickim. Od 8 lat prowadzę również szkolenia prawnicze.

Od 2012 roku prowadzę Kancelarię Prawniczą, która oferuje szeroki zakres usług w ramach pomocy prawnej dla osób prywatnych, jak i podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym i prawnym, w tym między innymi:
- spółek prawa handlowego,
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.


Specjalizuję się w prawie nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz ochrony środowiska związanym z realizacją inwestycji budowlanych.

 

Na co dzień, w mojej działalności jako radca prawny, pomagam:


- udzielając porad prawnych,
- kompleksowo świadcząc obsługę prawną w związku z realizacją określonych przedsięwzięć (w tym inwestycji budowlanych),
- w sporządzaniu lub weryfikacji projektów dokumentów (na przykład umów, porozumień, opinii prawnych, dokumentacji dotyczących spółek, uchwał),
- prowadzić sprawy sądowe przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej, a także innymi podmiotami (na przykład komornikami sądowymi),
- prowadzić sprawy na etapie przedsądowym lub pozasądowym (np. negocjacje).

 

Czym się kieruję we współpracy?


1. Dalsze działania w sprawie określam przez pryzmat interesu Klienta – ustalam cel, do którego Klient zmierza, a następnie odpowiadam na pytania postawione przez Klienta. Niejednokrotnie przekazywane przeze mnie informacje mają szerszy zakres aniżeli sama ścisła odpowiedź na pytania Klienta (zwłaszcza jeśli widzę, że w sprawie mogą pojawić się również inne istotne zagadnienia aniżeli te, na które Klient zwrócił uwagę i o które pyta).


2. Poszukuję rozwiązań adekwatnych i optymalnych do sprawy Klienta – jest to możliwe między innymi dzięki mojemu bogatemu doświadczeniu oraz temu, że - jako członek SKO - badam prawidłowość działania organów administracji publicznej I instancji w sprawach głównie związanych z nieruchomościami i ochroną środowiska. Tym samym wiem, jakie praktyczne rozwiązania są możliwe do zastosowania w sprawach. To pozwala na indywidualny dobór optymalnego rozwiązania.


3. W razie potrzeby współpracuję ze specjalistami z innych branż (np. geodeta, klasyfikator gruntu, urbanista, architekt, projektant, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami) celem bezproblemowej realizacji obranej koncepcji oraz praktycznego stosowania przepisów (a więc z wykorzystaniem informacji branżowych, które posiadają powyższe osoby).


4. Dążę do poznania istoty problemu Klienta – gdy jest możliwość obejrzenia w terenie działki, której dotyczy sprawa, jadę razem z Klientem na miejsce. Dopytuję o szczegóły sprawy, chcąc zrozumieć istotę problemu. Zapoznaję się w terenie z efektami pracy specjalistów z innych branż. Pozyskane w ten sposób informacje umożliwiają optymalizację świadczonej usługi. Dzięki temu stosowanie przepisów prawa nie jest oderwane od rzeczywistości. To oznacza, że nie kłóci się z zasadami technicznymi, zwyczajami czy też innymi zasadami (nie wynikającymi wprost z przepisów) funkcjonującymi w branży Klienta.


Dążenie do poznania istoty problemu pozwala również na zwiększenie spektrum możliwych propozycji dalszego działania oraz optymalizację rozwiązań. Przykładowym działaniem optymalizacyjnym w sprawie będzie usunięcie fragmentu sieci kanalizacyjnej i unieczynnienie pozostałej części sieci, zamiast usuwania tej sieci w całości.


5. Jeśli zostaje mi powierzona sprawa do prowadzenia, to prowadzę Klienta przez poszczególne jej etapy – wyjaśniam, co będzie się działo, jakie etapy zostały zakończone i jaki jest ich wpływ na sprawę. Wskazuję jakie są szanse i ryzyka, czy też praktyka w danym obszarze. Towarzyszę Klientowi podczas czynności wykonywanych w sprawie przez inne podmioty, na przykład w czasie oględzin nieruchomości czy też podczas czynności dokonywanych przez notariusza lub komornika sądowego. Dbam o to, aby Klient czuł się komfortowo i bezpiecznie.


6. Kieruję się elastycznością czasową – dostosowuję godziny kontaktu (spotkania, rozmowy telefonicznej) do możliwości Klienta (przykładowo z uwzględnieniem różnicy czasowej w miejscu zamieszkania Klienta i warunków terminowych sprawy).


7. Sprawną komunikacją, w tym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przy pomocy Internetu (na przykład Skype, e-mail) lub telefonu. Komunikacja dotyczy informacji o stanie sprawy, a więc czynności wykonanych w sprawi przeze mnie lub przez podmioty zewnętrzne. Obejmuje ona również wyjaśnienie Klientowi wątpliwości, jakie ma w sprawie. Przywiązuję uwagę do jasnej i zrozumiałej komunikacji.


8. Bogatym doświadczeniem – wykonywałam czynności zawodowe na rzecz różnorodnych podmiotów, działających w różnych częściach kraju. Wśród nich byli przedsiębiorcy pochodzący z różnorodnych branż, sędziowie i pracownicy sądów, a także pracownicy administracji publicznej (na przykład urzędów miast, starostw powiatowych, organów administracji skarbowej). Dzięki temu znam specyfikę pracy poszczególnych grup podmiotów, co przekłada się na efektywność świadczonej przeze mnie pomocy prawnej.


9. Czerpaniem radości z tego, co robię – lubię pracę radcy prawnego, orzecznika SKO, trenera oraz wykładowcy. Każdy dzień jest dla mnie pełen wyzwań, a tym samym - satysfakcji z możliwości pomagania innym.

 

Wiem, jak ważne są wartości.


Wartości, którymi się kieruję to: profesjonalizm, rozwój oraz etyka. Na co dzień wykorzystuję moje umiejętności - w tym analityczność, dociekliwość, staranność oraz gotowość do rozwiązywania problemów - do osiągnięcia sukcesu w realizacji celów Klientów.


Profesjonalizm


Prowadzę zajęcia w ramach pracy na uczelni wyższej oraz szkolenia, które adresowane są zarówno do przedsiębiorców (w tym inwestorów na rynku nieruchomości), jak i pracowników organów administracji publicznej (w tym organów podatkowych), a także sędziów, pracowników sądów oraz aplikantów radcowskich.


Rozwój


Podnoszę ciągle swoje kompetencje i umiejętności zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz realizując różnorodne projekty na rzecz instytucjonalnych zleceniodawców, w tym świadcząc obsługę prawną i przeprowadzając szkolenia prawnicze.
Ukończyłam kurs języka angielskiego prawniczego na poziomie zaawansowanym, co pozwala na świadczenie usług również na rzecz Klientów obcojęzycznych.
Po ukończeniu szkoleń z zakresu mediacji zostałam wpisana na listy mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i Opolu, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie oraz Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Dzięki temu prowadzę mediacje cywilne i administracyjne.


Etyka


W pracy na rzecz Klientów Kancelarii łączę wieloletnie doświadczenie zawodowe ze zdobytą wiedzą, świadcząc obsługę prawną rzetelnie, z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania, a także zgodnie z prawem i zasadami etyki zawodowej radców prawnych. Usługi realizuję terminowo, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań Klientów, dzięki czemu mogę zaproponować Klientom optymalne rozwiązania zgłoszonych problemów prawnych.

 

Moja misja wypływa z mojej specjalizacji.


Jest to udzielanie wsparcia prawnego inwestorom i właścicielom nieruchomości w usuwaniu przeszkód związanych z budową różnorodnych obiektów oraz korzystaniem z ich własności.


Moją specjalizacją są nieruchomości w obszarze:

- obrót, rozporządzanie nieruchomościami oraz ich obciążanie (sprzedaż, umowy deweloperskie, umowy przenoszące własność nieruchomości, zniesienie współwłasności, dział spadku dotyczący nieruchomości, służebności, hipoteka),
- inwestycje budowlane (między innymi umowy o roboty budowlane),
- najem nieruchomości,
- zarządzanie nieruchomościami (między innymi prawa i obowiązki zarządcy nieruchomościami, zasady obowiązujące we wspólnocie mieszkaniowej),

 

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (między innymi decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opłata planistyczna, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
- podział nieruchomości, opłata adiacencka,
- rozgraniczenie nieruchomości,
- prawo budowlane,
- użytkowanie wieczyste,
- ochrona gruntów rolnych i leśnych,
- ochrona środowiska (między innymi decyzje środowiskowe, zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów),
- drogi publiczne (między innymi zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej).

 

Opinie zadowolonych Klientów znajdują się w wizytówce Kancelarii.

Wybrane referencje podmiotów instytucjonalnych są dostępne w wizytówce Kancelarii.

Z pełnymi referencjami można zapoznać się bezpośrednio w siedzibie Kancelarii.

Współpracuję z:

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.

Jestem członkiem: