Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
NOWE ZASADY PROWADZENIA SPORÓW W SPRAWACH CYWILNYCH - ciąg dalszy.

  Dodano: 2016-02-24Zmiany w mediacji od 01.01.2016r. - spotkanie informacyjne, skierowanie do mediacji, posiedzenie niejawne.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Jednym z nowych rozwiązań jest to, że sąd jest uprawniony do zobowiązania stron postępowania do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego uzyskają informację o mediacji. Spotkanie to będzie miało miejsce przed wyznaczeniem rozprawy i prowadzone będzie przez sędziego, stałego mediatora, referendarza sądowego, urzędnika sądowego lub asystenta sędziego. Jeżeli strona bez uzasadnienia nie stawi się na spotkanie informacyjne, sąd może ją obciążyć kosztami stawiennictwa poniesionymi przez stronę przeciwną - niezależnie od wyniku sprawy.

SKIEROWANIE DO MEDIACJI

Ponadto, sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, a także więcej aniżeli jeden raz w toku postępowania.

Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji, tj. np. gdy strona w sposób nie mający słusznych podstaw odrzuci inicjatywę mediacyjną przeciwnika procesowego lub gdy oczywiście bezzasadnie odmówi poddania się mediacji ze skierowania sądu.

POSIEDZENIE NIEJAWNE

Nowym rozwiązaniem jest również to, że przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę przewodniczący dokonuje oceny, czy skierować strony do mediacji. W tym celu przewodniczący, jeżeli zachodzi potrzeba wysłuchania stron, może wezwać je do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli strona bez uzasadnienia nie stawi się na posiedzenie niejawne, sąd może obciążyć ją kosztami nakazanego stawiennictwa poniesionymi przez stronę przeciwną - niezależnie od wyniku sprawy.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-02-24. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.