Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
POŚREDNIK KREDYTU HIPOTECZNEGO.

  Dodano: 2017-03-13Nowe wymogi prowadzenia działalności jako pośrednik kredytu hipotecznego.

Na dalszych etapach ubiegania się przez konsumenta o kredyt, pośrednik i agent również będą zobowiązani do wykonania określonych czynności, w tym przekazania decyzji kredytowej, ewentualnie wraz z właściwym formularzem informacyjnym. Konsument powinien także otrzymać propozycję przekazania mu projektu umowy o kredyt hipoteczny.

Oprócz powyższych obowiązków pośrednik kredytu hipotecznego i agent będą zobowiązani do przyjęcia i stosowania zasad dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym. Zasady te powinny zawierać określone procedury wewnętrzne, w tym dotyczące zasad wynagradzania personelu. Ponadto, przed rozpoczeciem świadczenia usług w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego powyższe podmioty będą zobowiązane do przekazania określonych informacji dotyczących między innymi opłat ponoszonych bezpośrednio przez konsumenta na rzecz pośrednika lub agenta.

Ustawa przewiduje dalsze obowiązki dotyczące przekazywania określonych wyjaśnień przez pośredników i agentów, które powinny być wykonane przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny.

Nowe przepisy przewidują także możliwość świadczenia usług doradczych przez pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta. Przed rozpoczęciem świadczenia usług doradczych lub przed zawarciem umowy o świadczenie usług doradczych, pośrednik i agent będą zobowiązani przekazać konsumentowi informacje wskazane w ustawie, a w dalszej kolejności także co najmniej 3 oferty umów o kredyt hipotecznych dostępnych na rynku i rekomendować wybraną ofertę. Obowiązki te powinny być zrealizowane we właściwej formie.

Kolejne obowiązki pośrednika i agenta w zakresie przekazywania wyjaśnień i ostrzeżeń dotyczą okresu obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny.

Działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego będzie mogła być prowadzona tylko przez tych pośredników, którzy uzyskali zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i zostali wpisani do rejestru pośredników kredytowych. Wydanie zezwolenia będzie uzależnione od spełnienia określonych warunków, w tym zdania egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego.

Usługi w zakresie pośrednictwa kredytu finansowego będą również mogły być świadczone przez agentów, którzy będą spełniali określone warunki i zostaną wpisani do rejestru pośredników kredytowych, a swoją działalność będą wykonywali na podstawie umowy agencyjnej zawartej z pośrednikiem kredytu hipotecznego.

Na podstawie nowych przepisów pośrednik kredytu hipotecznego będzie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub umowę gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej na wypadek odpowiedzialności wynikłej z niedochowania należytej staranności w związku z wykonywaniem tej działalności.       

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2017-03-13. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.