Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
NOWE PRZEPISY WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.

  Dodano: 2017-03-03Przepisy zastępujące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Trwają prace legislacyjne nad nową ustawą-Prawo przedsiębiorców. Akt ten ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem nowych przepisów jest całościowa, spójna regulacja zasad wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. W konsekwencji zmniejszeniu ma ulec ryzyko biznesowe. Nowe przepisy mają także przyczynić się do zwiększenia chęci przedsiębiorców do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

Ustawa-Prawo przedsiębiorców ma kompleksowo regulować podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Ponadto wprowadzone mają zostać nowe instytucje prawne o charakterze gwarancyjnym dla przedsiębiorców.

Nowe przepisy mają regulować między innymi następujące kwestie:

- ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo gospodarcze. Sformułowane zostaną podstawowe zasady prawne dotyczące relacji przedsiębiorca-administracja, w tym zasada proporcjonalności, zobowiązująca organ do podejmowania działań proporcjonalnych do zamierzonego celu, 

- zmiana relacji administracja-przedsiębiorca poprzez wprowadzenie na przykład zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych,

- instytucja działalności nierejestrowej, w myśl której w przypadkach działalności prowadzonej przez osobę fizyczną na mniejszą skalę, z której miesięczne przychody nie przekraczają wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, nie powstaje obowiązek rejestracji działalności, a taka działalność nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie związana z obowiązkiem uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne,

- tzw. ulga na start, zgodnie z którą początkujący przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej,

- zniesienie numeru REGON dla przedsiębiorców,

- likwidacja zgód i licencji jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej,

- odformalizowanie komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą a organem - za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy sprawy urzędowe będą mogły być załatwiane przez telefon, e-mail lub przy pomocy innych środków komunikacji,

- uelastycznienie instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W związku z wejściem w życie ustawy-Prawo przedsiębiorców mają zmienić się przepisy innych ustaw, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także ustawy z zakresu prawa podatkowego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2017-03-03. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.