Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
ZAŁOŻENIE SPÓŁKI PRZEZ INTERNET.

  Dodano: 2017-02-02Zmiany w zasadach zawiązywania spółek prawa handlowego.

Obecnie trwają prace nad zmianą zasad zakładania spółek prawa handlowego. Zmiany mają dotyczyć tych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które są zawiązywane przy pomocy wzorca umowy.

Celem nowych przepisów jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Miały miejsce bowiem nadużycia polegające na nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z o.o. w sytuacji, gdy do tego celu był używany zwykły podpis elektroniczny. W razie zakładania spółki przy pomocy zwykłego podpisu elektronicznego system weryfikuje tylko zgodność wskazanego przez użytkownika numeru PESEL z danymi znajdującymi się w rejestrze PESEL. Z tego wynika możliwość powyższych nadużyć.

Wobec powyższego zgodnie z nowymi zasadami będzie można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, ale przy posłużeniu się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zwykły podpis elektroniczny nie będzie już wystarczający do dokonania tych czynności.

Ponadto, dokumenty załączane do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego (tj. lista wspólników oraz oświadczenie o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego) będą mogły być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W związku z powyższymi zmianami przepisów Kodeksu spółek handlowych, zmienione zostaną również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmienione przepisy mają zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy wprowadzającej nowe zasady w zakresie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet.

Jednocześnie warto przypomnieć, że od 2016 roku rozszerzono dopuszczalne metody identyfikacji na potrzeby uzyskania profilu zaufanego ePUAP, dzięki czemu uzyskanie tego profilu jest łatwiejsze. W konsekwencji łatwiejsze powinno być posługiwanie się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: http://www.kancelariakwk.pl/aktualnosci/72/epuap-czyli-zalatwienie-sprawy-urzedowej-przez-internet

 

 

 

 

 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2017-02-02. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.