Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
E-DOWÓD OSOBISTY.

  Dodano: 2016-11-02Zmiana przepisów dotyczących dowodów osobistych.

Obecnie trwają dalsze prace dotyczące projektu „pl.ID”. Celem tego projektu jest między innymi wdrożenie wielofunkcyjnego elektronicznego dokumentu tożsamości z uwierzytelnieniem, tj. elektronicznego dowodu osobistego. E-dowód ma jednoznacznie potwierdzać tożsamość obywatela. Ponadto, dokument ten ma być kluczem do systemów administracji publicznej (m.in. Systemu Rejestrów Państwowych), a także ma zostać połączony z Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Nowe dowody osobiste mają być wydawane od 1 stycznia 2019r. Wszystkie dowody osobiste, wydane według obecnego wzoru osobom pełnoletnim, mają zostać wymienione do 2023r.

Nowe dowody osobiste będą zawierały warstwę graficzną i elektroniczną.

Elektroniczny dowód osobisty powinien spełniać także następujące wymagania:

- dowód osobisty będzie wielofunkcyjnym dokumentem z funkcją uwierzytelniania,

- dowód osobisty ma być wyposażony w zaawansowany certyfikat służący do składania „podpisu osobistego”,

- dowód osobisty powinien zawierać przestrzeń umożliwiającą wgranie dodatkowego kwalifikowanego certyfikatu wydawanego przez dostawców komercyjnych dla transakcji obywatel-instytucja prywatna.

Aby nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną mógł zostać wprowadzony do obiegu, dokonane zostaną zmiany w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych. Wydane również zostaną akty wykonawcze dotyczące tych dokumentów.  

Najpóźniej w dniu 1 stycznia 2017r. mają zacząć obowiązywać przepisy zmieniające terminy ważności dowodów przewidzianych do wydania w latach 2017-2018, a także przepisy dotyczące wydłużenia okresu ważności dowodów osobistych wydanych w latach 2007 i 2008.

Dotychczasowe zasady wydawania dowodów osobistych dla osób małoletnich nie zmienią się.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-11-02. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.