Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY.

  Dodano: 2016-10-21Nowe przepisy zastępujące m.in. obecnie obowiązującą ustawę-Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obecnie prowadzone są dalsze prace nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Celem nowej ustawy jest poprawa przewidywalności i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach, a także efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych.

Kodeks urbanistyczno-budowlany ma zastąpić niektóre obowiązujące obecnie ustawy, w tym ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawę-Prawo budowlane. W nowym Kodeksie mają zostać zawarte niektóre przepisy, które aktualnie znajdują się w innych ustawach, w tym w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie-Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowa ustawa będzie zawierała przepisy związane z gospodarowaniem przestrzenią, w tym dotyczące kształtowania i realizacji polityki przestrzennej, przygotowania terenu pod inwestycje, przygotowania i realizacji inwestycji, a także utrzymania obiektów budowlanych.

Wprowadzone zostaną nowe pojęcia, między innymi pojęcie inwestycji i zgody inwestycyjnej. Zgoda budowlana zastąpi obecne decyzje administracyjne takie jak między innymi pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, decyzję o warunkach zabudowy.

Inwestycje zostaną podzielone na sześć kategorii, z których każda będzie miała ustaloną procedurę uzykiwania zgody inwestycyjnej od najprostszej konstrukcji aż po skomplikowane inwestycje.

Z kolei inwestycje celu publicznego zostaną podzielone na trzy klasy: inwestycje strategiczne, pozostałe inwestycje liniowe i pozostałe inwestycje celu publicznego. 

Wprowadzone mają zostać również inne rozwiązania takie jak m.in. umowa urbanistyczna, uproszczony plan miejscowy, mediacja planistyczna, rejestr urbanistyczno-budowlany.

Inaczej aniżeli obecnie zostanie uregulowana kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej za wejście w życie planu miejscowego czy też projektu budowlanego.

Kodeks przewiduje również powstanie ustawy o zawodach architekta i inżyniera budownictwa.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-10-21. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.