Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
SUKCESJA FIRMY WEDŁUG NOWYCH ZASAD.

  Dodano: 2016-07-19Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej.

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Celem ww. regulacji jest wprowadzenie określonych rozwiązań po to, aby możliwe było zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Ponadto, pośrednim celem nowych przepisów ma być wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym kontrahentów, kooperantów i pracowników. W konsekwencji zachowane mają zostać miejsca pracy, zobowiązania wobec kontrahentów i publicznoprawne mają być w dalszym ciągu regulowane. Jak wynika z założeń do projektu ustawy, zwiększą się również szanse na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie nowych rozwiązań w powyższym zakresie będzie związane ze zmianą obecnie obowiązujących aktów prawnych, w tym między innymi Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Do głównych założeń ww. projektu ustawy należą między innymi:

- umożliwienie posługiwania się firmą osoby fizycznej po jej śmierci,

- wprowadzenie instytucji prokurenta mortis causa,

- umożliwienie dostępu do rachunku bankowego firmy osoby fizycznej po jej śmierci,

- umożliwienie dokonania częściowego działu spadku,

- ustanowienie obowiązku ogłoszenia o możliwości nabycia przedsiębiorstwa oraz ustanowienie prawa pierwokupu przez pracowników,

- zmiany regulacji proceduralnych związanych z ustanowieniem prokurenta przez sąd,

- umożliwienie utrzymania w mocy decyzji administracyjnych wydanych wobec zmarłego przedsiębiorcy,

- umożliwienie posługiwania się numerami NIP i REGON firmy osoby fizycznej po jej śmierci,

- zapewnienie kontynuacji stosunków pracy,

- zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia „remanentu likwidacyjnego”.

Należy mieć na uwadze, że powyższe założenia zostały niejednokrotnie obwarowane określonymi warunkami, które będą musiały zostać spełnione.

Proponowany termin wejścia w życie ww. ustawy to 1 stycznia 2018r.

 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-07-19. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.