Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
MINIMALNE WYNAGRODZENIE.

  Dodano: 2016-07-18Minimalne wynagrodzenie dla samozatrudnionych i nie tylko.

Trwają prace mające na celu uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie ww. ustawy zmianie mają ulec postanowienia zawarte między innymi w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawiw z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy, jak również ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

Celem powyższej nowelizacji jest uzyskanie korzystnych zmian na rynku pracy poprzez przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wynosić 12 zł brutto za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Zmiany wynikające z ww. ustawy mają dotyczyć pracujących na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. W przypadkach ściśle określonych w przepisach ustawy, powyższe zmiany będą odnosiły się również do osób samozatrudnionych.  

Projektowane zmiany nie będą obejmowały umów cywilnoprawnych w określonym zakresie, na przykład umów cywilnoprawnych dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy.

Osoba wykonująca pracę nie będzie mogła zrzec się prawa do wynagrodzenia w minimalnej wysokości, a także nie będzie mogła przenieść tego prawa na inną osobę.

Wypłata minimalnego wynagrodzenia będzie dokonywana w formie pieniężnej. W ściśle określonym przypadku, wypłata wynagrodzenia bedzie mogła zostać dokonana w innej formie.

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiac, wynagrodzenie będzie musiało zostać wypłacone co najmniej raz w miesiącu.

Aby zapewnić możliwość realizacji założonych celów, przewiduje się wprowadzenie nowych obowiązków spoczywających na stronach umowy. Obowiązki te dotyczą przyjmującego zlecenie (świadczącego usługi), jak również przedsiębiorcy (innej jednostki organizacyjnej).

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, rozszerzono zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, w tym uprawnienia dotyczące przeprowadzania kontroli.

Przewidziana również została kara grzywny, która będzie mogła zostać nałożona m.in. na przedsiębiorcę w sytuacjach ściśle wskazanych w ustawie. 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-07-18. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.