Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
ZMIANY W PRAWIE PRACY - dalsze prace.

  Dodano: 2016-04-01Zmiany w zakresie delegowania pracowników do Polski i z Polski.

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Celem tej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE, co powinno nastąpić do dnia 18 czerwca 2016r.

Z kolei celem ww. dyrektywy jest przede wszystkim zagwarantowanie przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony praw pracowników delegowanych do transgranicznego świadczenia usług w rozumieniu właściwych przepisów. Chodzi m.in. o egzekwowanie minimalnych warunków zatrudnienia mających zastosowanie w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona, przy jednoczesnym ułatwieniu korzystania przez usługodawców ze swobody świadczenia usług oraz promowaniu uczciwej konkurencji między usługodawcami.

W projekcie ustawy określono zasady delegowania pracowników na terytorium Polski w ramach świadczenia usług, a także kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników. Projekt ustawy zawiera ponadto zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich w zakresie delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium. Oprócz powyższych obszarów ustawa ma regulować zasady ochrony pracowników delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium, a także zasady postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium Polski administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

Jak wynika z projektu, pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie, chyba że zastosowanie będą miały przepisy wyłączające ten obowiązek w wybranym zakresie.

Ponadto, skorzystanie przez pracownika delegowanego z uprawnienia do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego przeciwko pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium Polski albo z tego terytorium nie będzie mogło być podstawą niekorzystnego traktowania w zatrudnieniu.

W projekcie zawarto określone uprawnienia i zadania Państwowej Inspekcji Pracy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług, w tym obowiązek przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski.

W związku z brakiem realizacji przez pracodawcę lub inne osoby określonych obowiązków, przewidziana została odpowiedzialność w postaci kary pieniężnej. 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-04-01. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.